Wydrukuj stronę
Finanse i mienie

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO WESOŁY KOROWÓD OBEJMUJE:

1. Wydatki ogółem
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
- wynagrodzenia osobowe pracowników,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- zakup środków żywności.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- podróże służbowe, krajowe,
- szkolenia pracowników.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.
Podpis
Maria Chowaniec
Opublikował
WebMaster
Data wytworzenia
02.10.2018
Data publikacji
01.10.2014, 14:51
Ilość wyświetleń
1812